MENU
plakat 1

plakat 2

Logistyka

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prowadzi studia dla osób cywilnych na kierunku logistyka.

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i ścisłych oraz zajmuje się:

•    efektywnym stosowaniem nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych,
•    przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

 

Logistyka II - specjalności


•    LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw
•    TRANSPORT – przygotowuje menedżerów logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów

Logistyka to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb gospodarczo-obronnych i bezpieczeństwa państwa, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych związanych z sektorem obronnym, administracją oraz podmiotami gospodarczymi:

•    krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze,
•     instytucje publiczne administracji rządowej i pozarządowej,
•     ośrodki zarządzania kryzysowego,
•     jednostki organizacyjne systemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych RP,
•     instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne).

Program kształcenia na II stopniu:

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.
A.     MODUŁ OGÓLNY (OGÓLNOWYDZIAŁOWY)
B.    MODUŁ ZASADNICZY (KIERUNKOWY)
C.    MODUŁ OGRANICZONEGO WYBORU
D.    MODUŁ SWOBODNEGO WYBORU

Logistyka II - program

A. Wiedza:
[…] Mieć wiedzę o metodach wskazywania rezerw prowadzących do obniżania całkowitych kosztów logistycznych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiających poprawę jakości obsługi klientów.  Mieć wiedzę o sposobie wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych  w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
Mieć wiedzę o planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesów logistycznych
w podmiotach gospodarczych.

B. Umiejętności:
[…] Posiadać umiejętność modyfikowania lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych ...

C. Kompetencje społeczne:
[…] Być przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania logistyczne i zdolny do porozumiewania się
z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie ...  

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia na kierunku logistyka:

•    menedżer, specjalista, ekspert w podmiotach gospodarczych oraz agencjach i instytucjach państwowych,
•    posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwie i nauk pokrewnych,
•    wysokokwalifikowany menedżer w dziedzinie zarządzania logistycznego,
•    jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika ds. zarządzania działalnością podmiotu gospodarczego w sferze zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji, które funkcjonują na rynku krajowym i międzynarodowym.


wróć