MENU

Struktura Akademii Sztuki Wojennej

 • BIURO REKTORA
 • ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KADROWY
 • Wydział Kadr
 • WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY
 • SEKCJA BHP
 • INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 •  PION DOSKONALENIA KURSOWEGO
 • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
 • Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP
 • Wydział Kształcenia na Odległość
 • BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
 • CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH
 • WYDZIAŁ OGÓLNY
 • WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY
 • WYDZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW
 • STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 • STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
 • WYDZIAŁ NAUKOWY I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • BIBLIOTEKA GŁÓWNA
 • ARCHIWUM

WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA
 • KWESTURA
 • ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA
 • WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 • ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • ZESPÓŁ INWENTARYZACJI CIĄGŁEJ I NADZORU
 • ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
 • INSTYTUT STRATEGII WOJSKOWEJ
 • Zakład Strategii Wojskowej
 • Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk
 • Zakład Geografii Wojskowej
 • Zakład Teorii Sztuki Wojennej Polemologii
 • INSTYTUT SZTUKI OPERACYJNEJ I TAKTYKI
 • Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej
 • Zakład Działań Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych
 • Zakład Działań Sił Powietrznych
 • Zakład Operacji
 • Zakład Dowodzenia
 • INSTYTUT DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
 • Zakład Teleinformatyki
 • Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 • Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej
 • Zakład Działań Informacyjnych
 • Zakład Dydaktyki Wojskowej
 • INSYTUT WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ
 • Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego
 • Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk
 • Zakład Logistyki Wojskowej
 • Zakład Obrony Powietrznej
 • INSTYTUT PODSTAW BEZPIECZEŃSTWA
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu
 • Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa
 • INSTYTUT BEZPIECZŃSTWA PAŃSTWA
 • Katedra Przygotowań Obronnych Państwa
 • Katedra Powszechnej Obrony Narodowej
 • Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 • Katedra Geopolityki
 • Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji
 • Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji
 • Katedra Prognoz Strategicznych i Planowania
 • INSTYTUT PRAWA I ADMINISTRACJI OBRONNEJ
 • Katedra Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
 • Katedra Administracji i Prawa Międzynarodowego
 • Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego
 • Katedra Prawa Bezpieczeństwa Narodowego
 • INSTYTUT ZARZĄDZANIA
 • Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Katedra Systemów Zarządzania
 • Katedra Zastosowań Metod Ilościowych i Technologii Informacyjnych
 • INSTYTUT LOGISTYKI
 • Katedra Podstaw Logistyki
 • Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi
 • Katedra Transportu
 • Katedra Ekonomii Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego
 • KATEDRA ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM CYWILNYM
 • KATEDRA HISTORII WOJSKOWEJ I STUDIÓW NAD OBRONNOŚCIĄ
 • KATEDRA HISTORII, TEORII I PRAKTYKI SŁUŻB SPECJALNYCH
 • OŚRODEK BADAŃ AZJI
 • OŚRODEK STUDIÓW NAD WYZWANIAMI CYWILIZACYJNYMI
 • OŚRODEK STUDIÓW PRZESTRZENI POSTSOWIECKIEJ