MENU
plakat 1

plakat 2

"Zarządzanie i dowodzenie w świetle nowej prakseologii"