MENU

UWAGA DOKTORANCI! ZMIANY DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

UWAGA DOKTORANCI!

W związku z tym, że 5 października wypada w dniu wolnym od pracy, wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe będą przyjmowane do 7 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek).

Dokumenty należy składać do Kierownika Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji - blok 94, pokój nr 4.


wróć