MENU
plakat 1

plakat 2

O konferencji

Wydarzenie ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych zagadnień związanych z reformą ochrony danych osobowych oraz omówienie problemów prawnych związanych z wejściem w życie w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Rozporządzenie zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE do wprowadzenia jednolitych zasad w zakresie ochrony danych swoich obywateli.

Konferencja będzie składała się z trzech paneli poświęconym następującym zagadnieniom:

  • Ochrona prywatności w systemie bezpieczeństwa narodowego RP;
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – procedury i odpowiedzialność;
  • Instytucje ochrony danych osobowych – ujęcie systemowe.Program konferencji skierowany jest zarówno do przedstawicieli świata nauki jak i praktyków zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych chcących poznać praktyczne konsekwencje wprowadzenia RODOi skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian.

Konferencja naukowa ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z uruchomieniem nowych mechanizmów ochronnych oraz reformą już istniejących w sferze zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania i przepływu danych osobowych w tym w szczególności ustalenie zadań ciążących w tym zakresie na państwie. Wśród zagadnień, które zostaną omówione podczas Konferencji, znajdą się kwestie, takie jak: ochrona prywatności w cyberprzestrzeni, ochrona danych osobowych a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, czy ochrona danych osobowych w dokumentach pokontrolnych.


wróć