MENU
plakat 1

plakat 2

Raport: Perspektywy dalszego zaangażowania Islamskiej Republiki Iranu w Syrii

Raport omawia obecną sytuację w Syrii w odniesieniu do interesów Iranu. Perspektywa zaangażowania Iranu została opisana w zakresie: (1) stabilizacji politycznej w Syrii; (2) gospodarczym; (3) politycznym; (4) militarnym; oraz (5) w obszarze kultury.


wróć