MENU

PK9.261.11.2019 Dostawę środków czystości dla pracowników Akademii Sztuki Wojennej w ramach BHP

PK9.261.8.2019 Dostawa sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego oraz cateringowych

PK9.261.13.2019 USŁUGĘ ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA KADRY, STUDENTÓW I SŁUCHACZY ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZAJĄCEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W CZASIE ĆWICZEŃ PK. BRAMA 19

PK9.261.3.2019 Realizacja usług transportowych na rzecz Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.9.2019 Remont pomieszczeń na III piętrze w budynku nr 25 pod laboratoria WBN wraz z dostawą i montażem mebli biurowych

PK9.261.7.2019 REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 27 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.4.2019 Usługa przemieszczania wyposażenia

PK9.261.1.2019 Dostawa niszczarek dla Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.2.2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZOPROJEKTOWEJ DLA ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU NR 69 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ PPOŻ., WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

PK9.261.69.2018 Dostawa nagłośnieniowego sprzętu estradowego wraz z okablowaniem i montażem do istniejącego nagłośnienia w Sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej

12