MENU

PK9.261.64.2018 DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW, NARZĘDZI TELEIFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.63.2018 Budowa nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi przy budynkach nr 25 i 29, etap I

PK9.261.61.2018 Usługi zakwaterowania bez wyżywienia uczestników kursów realizowanych przez ASzWoj

PK9.261.50.2018 Dostawa komputerów i monitorów dla Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.56.2018 Szkolenia z zakresu IT i zarządzania dla pracowników Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych jesień 2018

PK9.261.57.2018 Dostawa paliw płynnych dla Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.60.2018 Usługi zakwaterowania bez wyżywienia uczestników kursów realizowanych przez ASzWoj

PK9.261.53.2018 DOSTAWA DAŃ GOTOWYCH

PK9.261.41.2018 Dostawa żywności dla Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.54.2018 Dostawa serwerów dla CSiKGW

12