MENU

Plany zamówień postępowań na 2018 r.

korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2018r

korekta nr 37 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 35 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 71 do Planu postępowań o udzielenie zamówienia na usługi

korekta nr 53 do Planu postępowań o udzielenie zamówienia na usługi

korekta nr 38 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy

korekta nr 75 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na usługi

korekta nr 32 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy 2018 r.

korekta nr 31 do Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy 2018 r.