MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
26-28 października
16-18 listopada
14-16 grudnia
18-20 stycznia
15-17 lutego

SEMESTR LETNI
22-24 marca
12-14 kwietnia
10-12 maja
24-26 maja
14-16 czerwca

***

UWAGA! Seminaria doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbywają się w piątki, w godzinach:
- dla studiów stacjonarnych - w godz. 8.00 - 9.30;
- dla studiów niestacjonarnych - w godz. 9.45 - 11.15,
w niżej wymienionych terminach:
- 26 października br.,
- 16 listopada br.,
- 14 grudnia br.,
- 18 stycznia 2019 r.,
- 15 lutego 2019 r.,
- 22 marca 2019 r.,
- 12 kwietnia 2019 r.,
- 10 i 24 maja 2019 r.,
- 14 czerwca 2019 r.

UWAGA! Informujemy, że zajęcia Pana prof. dr. hab. R. Szpyry zaplanowane na dzień 16 lutego br. na niestacjonarnych studiach doktoranckich zostały przeplanowane zgodnie z poniższym wykazem:
- Metodologia badań naukowych (I rok) przeniesiono na 14 kwietnia br. w godz. 8.00 – 9.30, s. 123, bl. 25;
- Nauki o bezpieczeństwie (I rok) przeniesiono na 14 kwietnia br. w godz. 9.45 – 11.15, s. 123, bl. 25;
- fakultet Współczesna walka i wojna informacyjna przeniesiono na 14 kwietnia br., godz. 11.30 – 13.00, s. 123, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że w semestrze letnim zajęcia na niestacjonarnym Uczelnianym Kursie Dydaktycznym będą się odbywały w następujących salach:
- 22 marca i 12 kwietnia br. – sala nr 211, bud. 56;
- 10 maja br. – sala nr 03, bud. 22;
- 24 maja oraz 14 – 15 czerwca br. – sala nr 210, bud. 56.