MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
26-28 października
16-18 listopada
14-16 grudnia
18-20 stycznia
15-17 lutego

SEMESTR LETNI
22-24 marca
12-14 kwietnia
10-12 maja
24-26 maja
14-16 czerwca

***

UWAGA! Informujemy, że na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich, zajęcia z Metodologii badań naukowych zaplanowane na dzień 5.10.2018 r. zostały odwołane.

UWAGA! Informujemy, że na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, wprowadzono następujące zmiany w rozkładzie zajęć:
1) wykłady z Metodologi badań naukowych zaplanowane na:
5.10.2018 r. zostały przeniesione na 19.10.2018 r., sala nr 105, bl. 25;
- 11.10.2018 r. zostały przeniesione na 26.10.2018 r., godz. 13.15 - 14.45, sala nr 105, bl. 25;
2) wykłady z Etyki w pracy badawczej zaplanowane na 11.10.2018 r. zostały przeniesione na 19.10.2018 r., godz. 13.15 - 14.45, sala nr 105, bl. 25.
W dniu 19 października 2018 r., po uwzględnieniu w.w. zmian, plan zajęć jest następujący:
- 8.00 - 11.15 - Metodologia badań naukowych, sala nr 105, bl. 25;
- 11.30 - 14.45 - Etyka w pracy badawczej, sala nr 105, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, wykłady z fakultetów:
- Współczesna walka i wojna informacyjna,
- oraz Bezpieczeństwo militarne Stanów Zjednoczonych,
zaplanowane na dzień 12 października br., zostały odwołane.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.