MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

UWAGA! Plan sesji poprawkowej został zamieszczony poniżej w dokumentach do pobrania.

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
26-28 października
16-18 listopada
14-16 grudnia
18-20 stycznia
15-17 lutego

SEMESTR LETNI
22-24 marca
12-14 kwietnia
10-12 maja
24-26 maja
14-16 czerwca

***

UWAGA! Seminaria doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbywają się w piątki, w godzinach:
- dla studiów stacjonarnych - w godz. 8.00 - 9.30;
- dla studiów niestacjonarnych - w godz. 9.45 - 11.15,
w niżej wymienionych terminach:
- 26 października br.,
- 16 listopada br.,
- 14 grudnia br.,
- 18 stycznia 2019 r.,
- 15 lutego 2019 r.,
- 22 marca 2019 r.,
- 12 kwietnia 2019 r.,
- 10 i 24 maja 2019 r.,
- 14 czerwca 2019 r.

UWAGA! Informujemy, że w dniach 18 stycznia br. i 15 lutego br., zajęcia na niestacjonarnym Uczelnianym Kursie Dydaktycznym będą prowadzone w sali nr 211, blok nr 56.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku z koniecznością wyplanowania zajęć z godz. 9.45 – 13.00 w dniu 25.01.2019 r., informujemy że na stacjonarnych studiach doktoranckich wprowadzono następujące zmiany w rozkładzie zajęć:
- zajęcia z przedmiotu Pisanie publikacji naukowych, prowadzone przez Pana dr P. Zająca zostały przeniesione na 24.01.2019 r., godz. 13.15 – 14.45, sala nr 105;
- zajęcia z przedmiotu Pozyskiwanie grantów krajowych i prezentowanie wyników badań (na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich), prowadzone przez Pana dr P. Zająca, zostały przeniesione na 1.02.2019 r., godz. 13.15 – 14.45, sala nr 105,
- zajęcia z przedmiotu Security studies, prowadzone przez Pana prof. dr hab. R. Szpyrę, zostały przeplanowane na 1.03.2019 r., godz. 9.45 – 11.15, sala nr 105.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że zajęcia Pana prof. dr. hab. R. Szpyry zaplanowane na dzień 16 lutego br. na niestacjonarnych studiach doktoranckich zostały przeplanowane zgodnie z poniższym wykazem:
- Metodologia badań naukowych (I rok) przeniesiono na 14 kwietnia br. w godz. 8.00 – 9.30, s. 123, bl. 25;
- Nauki o bezpieczeństwie (I rok) przeniesiono na 14 kwietnia br. w godz. 9.45 – 11.15, s. 123, bl. 25;
- fakultet Współczesna walka i wojna informacyjna przeniesiono na 14 kwietnia br., godz. 11.30 – 13.00, s. 123, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na stacjonarnych studiach doktoranckich zajęcia z fakultetu Security studies, prowadzone przez Pana prof. dr hab. R. Szpyrę, zaplanowane na dzień 1 marca br. zostały odwołane.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.