MENU
 

Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym

Akademia Sztuki Wojennej

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki – Zakład Dowodzenia

Krajowa Konferencja Naukowa

z cyklu:

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania
i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPO
pt. Panowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym


28 maja 2019 r. 
Warszawa -Rembertów

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Organizacja i funkcjonowanie systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP” pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym.

Organizator

Zakład Dowodzenia Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej

Współorganizatorzy

 • Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych
 • Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Termin: 28 maja 2019 r., godz. 9.00

Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. Chruściela 103, Warszawa, blok 101, sala 419

Cel Konferencji: wymiana poglądów ludzi nauki i praktyków dowodzenia w zakresie założeń, uwarunkowań, praktycznych rozwiązań oraz kierunków rozwoju Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Tematyka Konferencji: w ramach obrad przedstawiane będą przede wszystkim zagadnienia odnoszące się do:

 1. Zagrożeń dla systemu dowodzenia wojskami.
 2. Taktycznych aspektów współdziałania wojsk obrony terytorialnej
  z wojskami operacyjnymi na poziomie taktycznym - wpływ na proces decyzyjny.
 3. Specyfiki planowania działań przez wojska specjalne.
 4. Procesu dowodzenia w dowództwie komponentu sił powietrznych.
 5. Planowania działań niekonwencjonalnych.
 6. Planowania działań na poziomie taktycznym w wojskach lądowych wg. projektu doktryny DTU-3.2.2.1.
 7. Roli i miejsca targetingu w procesie dowodzenia.
 8. Planowania zabezpieczenia działań pod względem łączności
  i informatyki.

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • płk dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Naukowo - Programowego Konferencji:

 • prof. dr hab. inż. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej
 • gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • gen. bryg. Norbert IWANOWSKI – 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
 • płk dr hab. inż. Piotr DELA – Akademia Sztuki Operacyjnej
 • płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr hab. inż. Piotr MALINOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa
 • płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Henryk SPUSTEK – Uniwersytet Opolski
 • dr Krzysztof GRABOWSKI – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr inż. Jacek JONIAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr inż. Jarosław MOKRZYCKI – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • płk dr inż. Lech PLEZIA – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr inż. Zbigniew REDZIAK – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
 • ppłk dr inż. Krystian FRĄCIK – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr inż. Piotr HARĘŻLAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych
 • ppłk dr inż. Artur MICHALAK – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej
 • mjr dr Robert BALCERZYK - Akademia Wojsk Lądowych

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej

Sekretarz Naukowy Konferencji:

 • dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • mjr mgr Grzegorz OTOCKI – Akademia Sztuki Wojennej
 • ppłk mgr Mariusz SIKORA – Akademia Wojsk Lądowych
 • mjr mgr Andrzej ZAJĄCZKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

Obsługa korespondencji:

 • mjr mgr Grzegorz OTOCKI

e-mail: g.otocki@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-536

Publikacja

Zgłoszone do opublikowania materiały, po pozytywnej recenzji, ujęte zostaną w monografii wieloautorskiej pt. „Organizacja i funkcjonowanie Systemu kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – uwarunkowania i kierunki rozwoju”.

Warunkiem publikacji jest także dotrzymanie terminu przesłania materiału.

Publikacji podlegają materiały o klauzuli „jawne”.

Wymagania edytorskie

Informacje dotyczące wymagań edytorskich ujęte zostały w załączniku na stronie internetowej Wydziału Wojskowego pod informacją o Konferencji.

Rejestracja uczestników

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz przesłanie na adres
e-mail: g.otocki@akademia.mil.pl

Terminarz

Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa: do 11.05.2019 r.

Przesłanie pełnej wersji materiałów do publikacji: do 30.06.2019 r.

Warunki uczestnictwa

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają serwis kawowy w przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Konferencji