MENU
 

Konkurs na finansowanie zadań badawczych

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu podziału, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, ogłaszam dodatkowy konkurs na finansowanie zadań badawczych na 2018 rok z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Komplet dokumentów (wniosek zgłoszenia zadania badawczego dla młodych naukowców i doktorantów, wniosek o włączenie zadania badawczego do Planu zadaniowo-finansowego ASzWoj oraz wykaz dorobku kierownika projektu) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej należy złożyć do dnia 15 października do Sekcji obsługi badań statutowych (pokój 70) oraz przesłać na adres e-mail: p.zajac@akademia.mil.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 października br.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w zakładce Badania i Nauka (Dokumenty do pobrania).

DZIEKAN WBN

płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA


wróć