MENU
 

Karta indywidualnej działalności doktoranta

Szanowni Państwo Doktoranci studiów stacjonarnych,

Ze względu na wymagania formalne od nowego roku kalendarzowego przed końcem bieżącego miesiąca należy składać wydrukowaną i podpisaną Kartę indywidualnej działalności doktoranta. Do tego celu należy użyć edytowalnej wersji załączonego pliku i wypełnić go komputerowo, wydrukować i podpisać.

Podpisane karty należy składać do pani Anny Kaczorek, pok. 64.

Dla ułatwienia zamieszczony jest też abstrakcyjny przykład takiego wypełnienia. Państwo wpisujecie swoje indywidualne plany uzgodnione też w swoich instytutach.

Ponadto każdy doktorant również studiów niestacjonarnych 1 i 2 roku powinin wypełnić wraz ze swoim opiekunem Harmonogram realizacji przewodu doktorskiego. Jest to rozplanowany na 4 lata plan opracowywania pracy doktorskiej i jej obrony. Treść Karty indywidualnej działalności doktoranta powinna wynikać z zapisów Harmonogramu realizacji przewodu doktorskiego.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Ryszard Szpyra


wróć