MENU
 

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Kościuszki we Wrocławiu w dniu 9.03.2018 r. zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych, a także w konferencji studenckiej nt. Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.


wróć