MENU
 

Kurs języka angielskiego dla studentów - przygotowanie do egzaminu wg normy STANAG 6001

OPŁATY

Koszt kursu wraz z egzaminem to 720 zł brutto. W cenę kursu wliczone są koszty materiałów dydaktycznych oraz koszt egzaminu.

Opłata za kurs powinna zostać wpłacona w całości na konto Akademii do dnia 22 marca 2018 r. 

Nr konta ASzWoj – 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159 (Bank Pekao SA X Oddział Warszawa) - w tytule proszę podać „Kurs STANAG poziom 2”.

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa w kursie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na adres e-mail: sekretariat.sjo@akademia.mil.pl do dn. 22.03.2018 r.


wróć