MENU
 

Konferencja ISMS

Szanowni Państwo,

Informuję że tegoroczna konferencja ISMS (International Society of Military Sciece) The ISMS Conference 2019, na temat Building Military Science for the Benefit of Society odbędzie się w Akademii Obrony Narodowej Austrii w Wiedniu. Jest to kolejna edycja po zeszłorocznej konferencji tego typu organizowanej w ASzWoj w październiku.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 18-20 października a termin wysyłania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień upływa 14 czerwca.

Szczegóły dotyczące tej konferencji znajdują się pod linkiem: https://www.isofms.org/isms-conference

Od ponad 5 lat na konferencjach ISMS występowało po kilka osób na każdej z nich. Akademia pokrywała koszty tego udziału. Również w tym roku są zagwarantowane fundusze na ten cel. Warunkiem jest wysłanie abstraktu i zakwalifikowanie się do wystąpienia. Bardzo zachęcam do wysyłania swoich zgłoszeń, gdyż jest to prawdziwie międzynarodowa konferencja prowadzona w środowisku ludzi związanych ze sprawami militarnymi a przy tym przyjazna dla występujących.

Przedstawiciel ASzWoj w Radzie ISMS
Prof. dr hab. Ryszard Szpyra


wróć