MENU

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

W Akademii Sztuki Wojennej, 19 października 2019 r., odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego na niestacjonarnych studiach podyplomowych.

W wystąpieniu inauguracyjnym płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prorektor ds. naukowych powitał uczestników studiów podyplomowych, pogratulował wyboru uczelni i życzył zebranym twórczego zdobywania wiedzy.

Płk Zieliński podkreślił, że uruchomienie nowych specjalności studiów podyplomowych jest odpowiedzią na potrzeby gospodarki państwowej. W dużej mierze jest to także efekt zainspirowania działalnością firm i instytucji, zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego.

W bieżącym roku akademickim Uczelnia uruchamia następujące studia podyplomowe: bezpieczeństwo narodowe; międzynarodowe stosunki wojskowe; obsługa celna w transporcie międzynarodowym; ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni; zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych; zarządzanie kryzysowe; zarządzanie lotnictwem; zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej; zarządzanie zasobami ludzkimi; Global Affairs and Diplomacy oraz historia służb specjalnych.

W uroczystości uczestniczył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. nawig. Bogdan Grenda, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń, prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr Izabela HorzeIa, a także nauczyciele akademiccy.


wróć