MENU

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

Kurs doskonalący "Specjalistyczne przeszkolenie administratorów technicznych i scenariusza ćwiczenia w module wspomagającym zarządzanie ćwiczeniem (JEMM)" (kod 8101048) w dn. 10-14.12.2018

rozpocznie się o godz. 7.55w bud. nr 101, w sali nr 231

Kurs doskonalący "Zarządzanie zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych i wojennych" (kod 8101097) w dn. 10-21.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 115

Kurs doskonalący "Maskowanie Operacyjne w SZ RP" (kod 8101082) w dn. 10-21.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 08.45 w bud. nr 56, w sali nr 121.

Kurs doskonalący "Wspomaganie procesu dowodzenia w obronie przeciwlotniczej z wykorzystaniem symulatora GAMBLER" (kod 8101042) w dn. 10 - 21.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 119.

Kurs doskonalący "Przygotowanie specjalistyczne oficerów dowództw i sztabów jednostek wojskowych" (kod 8101083) w dn. 10 - 21.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 118.

Kurs doskonalący "Organizacja, funkcjonowanie wojennego systemu (organów) dowodzenia na szczeblu batalion - pułk, brygada (równorzędne)" (kod 8101101) w dn. 03 - 14.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 101, w sali nr 406 (CSiKGW).

Kurs doskonalący "Planowanie mobilizacyjne w jednostkach wojskowych oraz dowództwach do szczebla brygady włącznie (równorzędnych)" (kod 8101038) w dniach 03-14.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 101, w sali nr 402.

Kurs doskonalący "Ochrona danych osobowych" (kod 8101107) w dniach 12-14.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 217.