MENU
plakat 1

plakat 2

Wystawianie faktur VAT za opłacone czesne

Uprzejmie informujemy, że studenci, doktoranci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za opłacone czesne, powinni zgłosić swoją prośbę do Kwestury nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła opłata.

Osoba do kontaktu e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl  lub kwestura@akademia.mil.pl, tel. 261-814-027.


wróć