MENU
plakat 1

plakat 2

Plan obron na kierunku LOTNICTWO: 8 lipiec 2019 r.

UWAGA!!! EGZAMIN Z PRZEDMIOTU: Historia Polski - wybrane aspekty (tok: L1-18-1L, Lot1-18-1L oraz ZiD1-18-1L) odbędzie się 26.06.2019 o godz. 10.00

UWAGA!!! EGZAMIN ORAZ ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU: MARKETING W LOTNICTWIE - z prof. dr hab. S. ANTCZAKIEM (tok NLot1-17-2L) NIE ODBĘDZIE SIĘ WE WSKAZANYM TERMINIE!

TERMINY ZALICZEŃ Z JĘZYKÓW OBCYCH - W SESJI POPRAWKOWEJ

PLANY OBRON: czerwiec 2019

ZAPISY NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w semestrze zimowym

ZAPISY DO GRUP SPECJALNOŚCIOWYCH, ORAZ DO PROMOTORÓW - DLA STUDENTÓW PRZEDOSTATNIEGO ROKU STUDIÓW !!!

Opiekunowie poszczególnych roczników w roku akademickim 2018/2019

Plan obron na kierunku LOGISTYKA: 25 marzec 2019 r.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy informatyki w logistyce u dr. Mariusza TOMCZYKA (studia stacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia Polski - wybrane aspekty u dr. Pawła PIOTROWSKIEGO (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Logistyka miejska u dr. Krzysztofa SZELĄGA (studia stacjonarne i niestacjonarne)