MENU
plakat 1

plakat 2

Zaliczenie poprawkowe z fakultetu: GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO u dr Mariusza TOMCZYKA (niestacjonarne studia I stopnia, semestr VI letni)

Szanowni Państwo!!!

Zaliczenie poprawkowe z fakultetu: Gospodarka finansowa jednostek sektora publicznego u dr Mariusza TOMCZYKA

dla studentów - niestacjonarnych studiów I stopnia, semestru VI - odbędzie się:

14 września 2019 roku  o godzinie 10.00 (pokój nr 26 w budynku 22)


wróć