MENU
plakat 1

plakat 2

Plan obron dla kierunku Lotnictwo: 28 października 2019 r.

Plan obron dla kierunku Logistyka: 28-29 października 2019 r.

Plan obron dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie: 30 października 2019 r.

26.09.2019 r. - dziekanaty nieczynne!

UWAGA!!! w dniach 16 - 20.09.2019 r. DZIEKANATY BĘDĄ ZAMKNIĘTE!

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów: PODSTAWY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW oraz INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA u dr Krzysztofa SZELĄGA ( studia I stopnia, kierunek: Logistyka)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA u dr hab. Wojciecha NYSZKA (stacjonarne studia I stopnia, semestr II letni - tok L1-18-1L))

Zaliczenie poprawkowe z fakultetu: GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO u dr Mariusza TOMCZYKA (niestacjonarne studia I stopnia, semestr VI letni)

Plan obron dla kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE: 12 lipiec 2019 r.

Plan obron na kierunku LOTNICTWO: 8 lipiec 2019 r.

UWAGA!!! EGZAMIN Z PRZEDMIOTU: Historia Polski - wybrane aspekty (tok: L1-18-1L, Lot1-18-1L oraz ZiD1-18-1L) odbędzie się 26.06.2019 o godz. 10.00

UWAGA!!! EGZAMIN ORAZ ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU: MARKETING W LOTNICTWIE - z prof. dr hab. S. ANTCZAKIEM (tok NLot1-17-2L) NIE ODBĘDZIE SIĘ WE WSKAZANYM TERMINIE!