MENU
plakat 1

plakat 2

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej