MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje dla autorów artykułów

Informacje dla autorów artykułów:

  • organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji;
  • warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji;
  • za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium;
  • artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przesłać na adres e-mail: w.ostant@akademia.mil.pl

wróć