MENU
plakat 1

plakat 2

Komitety konferencji

KOMITET HONOROWY:

Przewodniczący komitetu: gen. bryg. dr R. Parafianowicz - Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

insp. dr M. Fałdowski - Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji
płk dr hab. B. Grenda - Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. R. Zięba - Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Z. Winnicki, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. S. Wojciechowski - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Konieczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Ruszkowski, Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. G. Kucharczyk - Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jana z Paradyża
prof. dr hab. S. M. Mazur – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr hab. U. Chęcińska - Dziekan Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. A. Stelmach - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. S. Sulowski - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
dr hab. S. Gędek - Dziekan Wydziału Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
dr hab. Z. Karpus - Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. T. Dmochowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
płk dr hab. A. Radomyski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
płk dr hab. W. Pellowski, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych
kmdr dr hab. J. Teska, Dziekan Wydziału Dowodzenia i operacji morskich, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. P. K. Marszałek, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
dr K. Koj - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr J. Schulz - Dyrektor Instytutu Zachodniego

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący komitetu: dr hab. J. Solarz - prof. ASzWoj

prof. dr hab. A. Misiuk, UW
mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, prof. WSP
płk dr hab. B. Grenda, prof. ASzWoj
dr hab. P. Grochmalski, prof. ASzWoj
dr hab. Karolina Helnarska, prof. ASzWoj
dr hab. J. Nowak,  prof. WSOSP
dr hab. E. Posłuszna, prof. WSOSP
dr hab. Marian Żuber, prof. AWL
dr. hab. K. Wardin, prof AMW
kmdr. dr. hab. G. Krasnodębski, prof. AMW
dr hab. Ewa Marciniak - prof. UW
dr hab. B. Stachowiak - prof. UMK
dr hab. A. Aksamitowski, prof. US
dr hab. G. Ciechanowski, prof. US
dr hab. I. Oleksiewicz, prof. PRz
dr hab. P. Niwiński, prof. UG
dr hab. J. Nocoń, prof. UG
dr hab. K. Krysieniel, prof. WSB
dr hab. M. Ostrowska - prof. KA
dr hab. J. Ziarko - prof. KA
dr J. Polak, Instytut Zachodni
podinsp. dr Z. Mikołajczyk, WSPol Szczytno
kom. dr Aneta Łyżwa, WSPol Szczytno
mł. insp. dr M. Zubańska, WSPol Szczytno
dr Marek Ilnicki, UG
gen. dyw.(rez.) pil. dr Anatol Czaban, UAM
dr A. Gasztold, UW
dr A. Bartuś , WSB w Chorzowie
insp. dr A. Rolka, WSP
ppłk. dr P. Majdan, ASzWoj
dr W. Ostant, ASzWoj, Instytut Zachodni
dr C. Kozera, ASzWoj
dr P. Lewandowski, ASzWoj
dr P. Gasztold, ASzWoj, IPN
dr A. Mróz-Jagiełło, ASzWoj, SRWO
dr J. Walczak, SRWO
dr W. Sójka, ASzWoj, SRWO

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący komitetu: dr W. Ostant, ASzWoj, Instytut Zachodni
Sekretarz konferencji: mgr J. Brudnicka, ASzWoj

dr C. Kozera, ASzWoj
dr P. Lewandowski, ASzWoj
dr P. Gasztold, ASzWoj, IPN
ppłk dr G. Motrycz, ASzWoj
kmdr. por. dr. R. Miętkiewicz, AMW
kmdr. por. dr. B. Pączek, AMW
mgr K. Szubart, Instytut Zachodni
dr A. Mróz-Jagiełło, ASzWoj, SRWO
podinsp. M. Kupniewski, WSP
mgr W. Kukla, SRWO
płk mgr A. Osowska-Rembecka, SRWO
mgr E. Czerwińska, , ASzWoj
mgr G. Woźny, ASzWoj
mgr P. Krawczyk, ASzWoj
mgr A. Dubiel, WSB


wróć