MENU
plakat 1

plakat 2

INSTYTUT LOGISTYKI

Misją Instytutu jest rozwój teorii i praktyki funkcjonowania logistycznych i ekonomicznych podstaw systemu obronności i bezpieczeństwa kraju oraz przygotowanie oficerów i specjalistów cywilnych do pracy na stanowiskach logistycznych i ekonomiczno-finansowych w jednostkach wojskowych, podmiotach gospodarczych oraz agencjach i instytucjach państwowych.

Zasadniczym zadaniem Instytutu jest:

a. w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, z zakresu: logistyki, ekonomii, finansów, ekonomiki obronności oraz bezpieczeństwa gospodarczego, na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej, jednostek Sił Zbrojnych RP oraz instytucji centralnych MON.

b. w obszarze naukowym: działalność naukowo-badawcza pracowników Instytutu ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy z obszaru: logistyki cywilnej, logistyki wojskowej i sytuacji kryzysowych, transportu, ekonomiki bezpieczeństwa i obronności oraz ekonomiki wojskowej i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

W ramach obowiązków kompetencyjnych Instytut odpowiada merytorycznie za prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku logistyka, specjalności: logistyka przedsiębiorstwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, logistyka wojskowa, rachunek ekonomiczny w logistyce, transport.

Władze Instytutu Logistyki:

DYREKTOR
dr hab. inż. Stanisław SMYK – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-814-154
fax (+48) 261-813-143
budynek 22, pokój 10
e-mail: s.smyk@akademia.mil.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Mariusz FORNAL – adiunkt
tel. (+48) 261-813-962
fax (+48) 261-813-143
budynek 22, pokój 8
e-mail: m.fornal@akademia.mil.pl