MENU

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia

Drodzy Kandydaci!

Zachęcamy do zapoznania się z listami osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia (dokumenty do pobrania u dołu strony).

Uprzejmie przypominamy, że w dniach 05-09 oraz 12-13.08.2019 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w celu wpisania na listę studentów. Niezłożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.

Wzmagane dokumenty:

  1. ankieta osobowa – wydrukowana, wypełniona i podpisana przez kandydata;
  2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier lub równorzędny) lub dyplomu wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia zgodności do akt;
  3. 1 fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych na jasnym tle;
  4. suplement do dyplomu ze średnią ocen uzyskaną w toku studiów wyższych lub zaświadczenie z dziekanatu o średniej za studia jeśli nie ma o niej informacji w suplemencie.

Punkty rekrutacyjne:

  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo) - bl. 25, pok. 79, godz.. 8.00-15.00;
  • Wydział Wojskowy (kierunki: Obronność) - bl. 94, pok. 19, godz. 10.00-14.00;
  • Wydział Zarządzania i Dowodzenia (kierunki: Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie)  - bl. 94 pok. 15, godz. 8.00-15.00.

Uwaga! Wcześniej należy pobrać przepustkę z Biura Przepustek, które mieści się w budynku nr 4.


wróć