MENU

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia - OGŁOSZENIE 02.08.2019 r.:

Listy REZERWOWE osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia - OGŁOSZENIE 02.08.2019 r.

Listy osób wpisanych na studia II stopnia (osoby przyjęte na studia w roku 01.10.2019-30.09.2020) - OGŁOSZENIE 19.08.2019 r.: