MENU

Listy osób przyjętych na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Drodzy Kandydaci! Zachęcamy do zapoznania się z listami osób przyjętych na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia

Drodzy Kandydaci! Zachęcamy do zapoznania się z listami osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia.

Listy REZERWOWE osób wstępnie zakwalifikowanych na studia II stopnia