MENU

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia I stopnia - OGŁOSZENIE 12.07.2019 r.

Listy REZERWOWE osób wstępnie zakwalifikowanych na studia I stopnia - OGŁOSZENIE 12.07.2019 r.:

Listy osób wpisanych na studia I stopnia (osoby przyjęte na studia w roku 01.10.2019-30.09.2020) - OGŁOSZENIE 26.07.2019 r.