MENU

Informacje ogólne i zasady przyjęć

 

CZYM SĄ KURSY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO?

Kursy Zarządzania Kryzysowego są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji. Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych w wymiarze 38 godzin lekcyjnych.

Celem kształcenia na kursie Zarządzanie Kryzysowe jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

Zajęcia realizowane są w ASzWoj przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, a także przez specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Kurs realizowany jest w oparciu o program nauczania, który zawiera tematykę przedmiotów, liczbę godzin, formy realizacji zajęć oraz jednostki dydaktyczne odpowiedzialne za realizacje przedsięwzięć dydaktycznych.

Proces dydaktyczny na kursie jest ukierunkowany na przygotowanie do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom kursu zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów reagowania kryzysowego oraz pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji.

ZASADY KWALIFIKACJI

O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20-osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.

Wypełnioną „KARTĘ UCZESTNICTWA” (skan) wraz z pełną informacją dotyczącą zakwaterowania i wyżywienia oraz deklaracją dokonania stosownej opłaty za kurs, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu na e-mail: b.michailiuk@akademia.mil.pl.

Instytucje, kierujące swych kandydatów na kursy, zobowiązane są do dokonania wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez ASzWoj, w kwocie – zgodnej z deklaracją złożoną w „KARCIE UCZESTNICTWA” – na rachunek bankowy Akademii Sztuki Wojennej:

REGON 000126652,

NIP 113-00-05-367

al. gen. A. Chruściela "Montera" 103; 00-910 Warszawa

PEKAO S. A. X O. Warszawa, numer rachunku: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159

W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika kursu i dopisek „KURS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu w pokojach dwuosobowych (indywidualnie) w Hotelu ASzWoj. bl. 55, al. gen. Chruściela „Montera” 103, tel. 261-813-284 – od godz. 12:00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14:00 w dniu zakończenia kursu.
  • Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie – od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASzWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).
  • Wszelkie uwagi i pytania dotyczące spraw finansowych prosimy kierować do p. Marioli SPODAR (tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl).
  • Wszelkie uwagi i pytania związane z organizacją kursu, w tym ze zgłoszeniami, prosimy kierować do dr. hab. inż. Bogdana MICHAILIUKA – Kierownika Kursów Zarządzania Kryzysowego (tel.: 696 672 147, e-mail: b.michailiuk@akademia.mil.pl).
  • Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

Dokumenty do pobrania:


wróć