MENU
plakat 1

plakat 2

Kursy obronne

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2018 roku zostanie przeprowadzonych 6 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2018 r.:

  1. 12 - 16  marca - BRAK MIEJSC
  2. 14 - 18 maja
  3. 04 - 08 czerwca – rezerwacja Łódzki UW
  4. 25 - 29 czerwca – rezerwacja Lubelski UW
  5. 22 - 26 października
  6. 19 - 23 listopada

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj, bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284 – od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj –  3 posiłki dziennie - od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASZWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

  1. organizacji kursu, w tym „KART UCZESTNICTWA”, proszę kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownik kursu tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl
  2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl

Uwaga:  

  1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
  2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

wróć