MENU
plakat 1

plakat 2

Skuteczność osobista na rynku pracy – krok 1

Celem kursu jest przygotowanie do praktycznego analizowania możliwości rynku pracy od strony docierania do właściwych ofert oraz kreowania własnego wizerunku w dokumentach aplikacyjnych i bezpośrednim kontakcie z pracodawcą. W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne i warsztatowe aspekty zarządzania (case studies i ćwiczenia).

Czas trwania: 5 dni szkoleniowych/36 godzin dydaktycznych

Kurs kończy się zaliczeniem. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu.


wróć