MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy z oprogramowaniem SI PROMIEŃ w zakresie prognozowania i oceny sytuacji skażeń.

Problematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z prognozowaniem sytuacji skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych przy wykorzystaniu systemu informatycznego SI PROMIEŃ. Ponadto, słuchacze przyswoją wiedzę oraz umiejętności niezbędne do obsługi Pakietu Grafiki Operacyjnej (PGO) w zakresie zobrazowania sytuacji taktycznej wojsk przy wykorzystaniu znaków taktycznych i symboli graficznych, analizy terenu za pomocą dostępnych danych kartograficznych i modułów kalkulacyjnych. Dodatkowo, poprzez ćwiczenia praktyczne, słuchacze doskonalić będą umiejętności prognozowania i oceny sytuacji skażeń oraz alarmowania o zagrożeniach promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych jak również wykonywania stosownych analiz i kalkulacji niezbędnych w procesie dowodzenia.  Kurs obejmuje również naukę procedur umożliwiających wykorzystanie SI PROMIEŃ do samodzielnego przygotowania treningu dla elementów Systemu Wykrywania Skażeń oraz wykorzystania dostępnych środków łączności do elektronicznej transmisji danych.

Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ trwa 10 dni. Kod kursu: 8101036


wróć