MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

Podczas zajęć poruszana jest problematyka zagrożeń ekologicznych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zagrożeń środowiska w obiektach wojskowych oraz podczas militarnych i pokojowych działań wojska. Uczestnicy kursu zapoznają się także z prawnymi podstawami ochrony środowiska w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz polityką ekologiczną NATO. Po ukończonym kursie, inspektorzy i specjaliści znają zasady przeciwdziałania oraz usuwania skutków zagrożeń ekologicznych, potrafią wykonać audyt środowiskowy (pozyskać i ocenić informacje dotyczące stanu środowiska), a także wdrażać informacje i działalność proekologiczną w macierzystych jednostkach i instytucjach.

Informacje organizacyjne:

Kurs bezpieczeństwa ekologicznego trwa 5 dni. Kod kursu: 8101013


wróć