MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Kurs specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń

Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-1)