MENU

Informacje ogólne i zasady przyjęć

 

CZYM SĄ KURSY OBRONNE?

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe Kursy Obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach

Celem kursów jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych.

Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

ZGŁOSZENIA NA KURSY OBRONNE

  O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj (bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284) od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.
  • Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj –  3 posiłki dziennie - od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASZWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).
  • Wszelkie uwagi i pytania dotyczące organizacji kursu, w tym zgłoszeń, prosimy kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownika Kursów Obronnych (tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl)
  • Wszelkie uwagi i pytania dotyczące spraw finansowych prosimy kierować do p. Marioli SPODAR (tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl)
  • Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

 

 

Dokumenty do pobrania:


wróć