MENU

Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny

Organizator  Akademia Sztuki Wojennej - Wydział Wojskowy

Opiekun programowy: ppłk Artur Staniec
Informacje szczegółowe: tel. 261-813-047, email: a.staniec@akademia.mil.pl

Charakterystyka
Kurs przeznaczony jest dla oficerów w stopniu podpułkownik/komandora porucznika, planowanych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego pułkownika/komandora.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w obszarze pracy dowódczej i sztabowej oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania i prowadzenia działań na poziomie operacyjno-strategicznym w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Program modułowy

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

A.1 Wychowanie fizyczne (ćwiczenia, 54 godz.)

 

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

B.1 Polityka bezpieczeństwa (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 42 godz.)

B.2 Strategia bezpieczeństwa i obrony (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 70 godz.)

B.3 Sztuka wojenna (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 52 godz.)

B.4 Rola, zadania i zdolności rodzajów sił zbrojnych - moduł wyrównawczy (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 98 godz.)

B.5 Organizacja dowodzenia i taktyka rodzajów wojsk (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 40 godz.)

B.6 Dowodzenie poziomu taktycznego (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 10 godz.)

B.7 Świadomość kulturowa w prowadzeniu operacji (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 30 godz.)

B.8 Organizacja pracy dowództw i sztabów (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 44 godz.)

 

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

C.1 Sztuka operacyjna (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 54 godz.)

C.2 Teoria operacji (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 126 godz.)

C.3 Planowanie i prowadzenie operacji (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 132 godz.)

C.4 Przywództwo wojskowe w procesie decyzyjnym (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 30 godz.)

 

GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH

D.1 Logistyka SZ RP i NATO (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 18 godz.)

D.2 Gospodarka finansowo-ekonomiczna oddziału (wykłady 8 godz.)

D.3 Działalność kadrowa oddziału i funkcjonowanie garnizonów (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 18 godz.)

D.4 Szkolenie dowództw i sztabów (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 42 godz.)

D.5 Targeting w operacji (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 30 godz.)

D.6 Komunikacja społeczna i kontakt z mediami (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 30 godz.)

D.7 Ćwiczebna praktyka dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 126 godz.)

D.8 Innowacyjne technologie obronne (wykłady, 8 godz.)

D.9 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 12 godz.)

D.10 Gotowość mobilizacyjna i bojowa SZ RP (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 30 godz.)

D.11 Tożsamość kulturowa w SZ (wykłady, seminaria, ćwiczenia, 12 godz.)

D.12 Profilaktyka antykorupcyjna (ćwiczenia, 6 godz.)

 

Czas trwania  2 semestry 
Zasady naboru:  dla oficerów zgłoszonych przez Departament Kadr MON
Termin zgłoszeń do 30 maja 
Opłaty – według oddzielnego rozporządzenia

Dodatkowe informacje

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Program kształcenia ukierunkowany jest na problemy poziomu strategiczno-operacyjnego uwzględniając problematykę bezpieczeństwa, prawa konfliktów zbrojnych. W pierwszym etapie kursu zaplanowano moduł, którego celem jest wyrównanie wiedzy taktycznej. Program kursu realizowany jest w formie zintegrowanych bloków tematycznych (paneli), na które składają się wykłady, seminaria oraz ćwiczenia. Dodatkowo w ramach kursu, zaplanowano bloki specjalistyczne. Nabyte przez uczestnika kursu umiejętności powinny zapewnić kompetencje wymagane do objęcia stanowisk w narodowych i międzynarodowych dowództwach, sztabach i instytucjach wojskowych zajmujących się problematyką operacji oraz na wskazanych stanowiskach służbowych i specjalistycznych.


wróć