MENU

Kontakt

Kierownik Wyższych Kursów Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

dr inż. Andrzej Janusz Osiński
tel./fax. 261-813-695
e-mail: kierownik.wko@akademia.mil.pl

Zabezpieczenie administracyjne

p. Adam Zgryza
tel. 261-813-990
e-mail: wko@akademia.mil.pl

Kierowanie na Wyższy Kurs Obronny następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej:

Departament Strategii i Planowania Obronnego
tel. 261 845 514