MENU

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

tel. 261 814 016 lub 261 814 628 (Biuro Przepustek w godz. 7.30-15.30)

tel. 261 813 360 / fax 261 813 175  (Kancelaria Jawna)

tel. 261 813 380 lub 261 814 340 / fax 261 813 380 (Oficer dyżurny)