MENU

Kontakt

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel./fax. (+48) 261-814-615
e-mail: csopbmr@akademia.mil.pl

 

Szef

płk dr Włodzimierz WĄTOR
tel. (+48) 261-814-537
e-mail: w.wator@akademia.mil.pl

Starszy specjalista

mgr Joanna KRYSTEK
tel./fax. (+48) 261-814-615
e-mail: j.krystek@akademia.mil.pl

Starszy wykładowca

ppłk dr Mariusz MŁYNARCZYK
tel. (+48) 261-813-323
e-mail: m.mlynarczyk@akademia.mil.pl

Starszy specjalista

ppłk Adam BAGNIEWSKI
tel. (+48) 261-814-067
e-mail: a.bagniewski@akademia.mil.pl