MENU
plakat 1

plakat 2

Kolegium dziekańskie

Dziekan: płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa uzyskał w roku 2006 w AON (Wydział Wojsk Lądowych), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: dydaktyka obronna) uzyskał w roku 2014 w AON (Wydział Zarządzania i Dowodzenia). W 2007 roku został wyróżniony nagrodą II stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągniecia naukowe.

Służbę wojskową w jednostkach Sił Zbrojnych RP rozpoczął w Szkolnym Batalionie Czołgów 15. Brygady Zmechanizowanej (dowódca plutonu i kompanii szkolnej, 1994-1998), następnie kontynuował w 1. Batalionie Pancernym im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 4. Brygady Kawalerii Pancernej w Orzyszu (dowódca batalionu, 1998-2001).

W latach 2003-2016 w Akademii Obrony Narodowej (od 1 października 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej) pełnił szereg funkcji: asystenta i adiunkta w Instytucie Zarządzania i Dowodzenia Wydziału Wojsk Lądowych (2003-2008); adiunkta i kierownika Zakładu Metodyki Szkolenia Sił Zbrojnych w Katedrze Działań Połączonych Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia (2008-2013); adiunkta i kierownika Zakładu Dydaktyki Obronnej (2013-2015) oraz Dyrektora Instytutu Obronności Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (od stycznia do września 2016).

Zainteresowania badawcze to zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki obronnej, metodologii badań bezpieczeństwa i obronności, dydaktyki obronnej i metodyki kształcenia i doskonalenia kadr oraz teorii bezpieczeństwa państwa.

Ważniejsze publikacje naukowe: Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP (2007); Zastosowanie symulacji numerycznych w systemie szkolenia sił zbrojnych RP (2009); Działalność szkoleniowo-metodyczna w Siłach Zbrojnych RP (współautor, 2009); Zgrywanie systemu działań Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP (współautor, 2011); Rozwój zawodowy kadr. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji wojskowej (współautor, 2011); Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej (2012); Współczesna dydaktyka wojskowa (2014); Metody rozproszone w kształceniu (współautor, 2014); Współczesne dylematy dydaktyki obronnej (2015); Edukacja obronna, Leksykon podstawowych pojęć i terminów (współautor, 2016).

W ramach działalności naukowo-badawczej aktywnie uczestniczy w realizacji projektów rozwojowych jako kierownik zadania badawczego (Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 01/ID 1/3, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG, a także Projekt rozwojowy nr 0055/R/T00/2008/06, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji).

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich: płk dr Jacek JONIAK

 

Prodziekan ds. naukowych: ppłk dr Tomasz CAŁKOWSKI