MENU
plakat 1

plakat 2

Zaproszenie i szczegółowe informacje o konferencji

Kontakt

Komitet naukowo-programowy konferencji

Komitet organizacyjny konferencji

Program konferencji naukowej