MENU
plakat 1

plakat 2

Katedra Zarządzania Transportem

Obszar zainteresowań badawczych: współzależności wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania transportu w aspekcie gospodarczym i obronnym; strategie funkcjonowania firm transportowo-spedycyjnych a konkurencyjność na rynkach TSL; optymalizacja procesów transportowych we współczesnych uwarunkowaniach; obsługa celna i dokumentacyjna w transporcie międzynarodowym; uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportu.

Kontakt:

dr Jacek KUROWSKI – adiunkt – p.o. kierownik katedry
tel. (+48) 261-813-532
budynek 22, pokój 11
e-mail: j.kurowski@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

dr hab. Ryszard CHROBAK – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-813-312
budynek 22, pokój 28
e-mail: r.chrobak@akademia.mil.pl

płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-814-258
budynek 94, pokój 121B
e-mail: t.jalowiec@akademia.mil.pl

dr Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY – adiunkt
tel. (+48) 261-814-489
budynek 22, pokój 27
e-mail: k.wiszowaty@akademia.mil.pl

dr inż. Krzysztof SZELĄG – adiunkt
tel. (+48) 261-813-074
budynek 22, pokój 124
e-mail: k.szelag@akademia.mil.pl