MENU

Administracja obrony narodowej

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Administracja Obrony Narodowej (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Niestacjonarne podyplomowe studia Administracja Obrony Narodowej adresowane są do osób na stanowiskach kierowniczych zajmujących się problematyką obronną, zarówno z jednostek organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej, jak i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz do przedmiotowo zainteresowanych pracowników administracji publicznej z tego resortu, każdego szczebla.

Kandydaci na studia powinni posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia, których problematyka jest zbieżna z tematyką tych studiów. Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność oraz zarządzanie.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Administracja wojskowa i obronna
 • Funkcjonowanie sił zbrojnych
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa narodowego
 • Prawo obronne
 • Prawo administracyjne
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Przygotowania obronne państwa
 • Etyka służby publicznej
 • Prawo nowych technologii
 • Gra strategiczna
 • Świadczenia na rzecz obrony
 • Działalność kontrolna w dziedzinie obronnej

 

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o pracę w strukturach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Kontakt:
Opiekun studiów podyplomowych organizacyjnych: dr Mariusz Antoni KAMIŃSKI, m.a.kaminski@akademia.mil.pl


wróć