MENU

Polityka bezpieczeństwa

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Polityka bezpieczeństwa (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe polityki bezpieczeństwa przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Preferowani kandydaci powinni być absolwentami kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, obronność politologia, stosunki międzynarodowe. Studia kierowane są do urzędników, polityków i osób zajmujących się i zainteresowanych polityką bezpieczeństw międzynarodowego i bezpieczeństwa państwa.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów podyplomowych polityka bezpieczeństwa obejmuje następujące moduły:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Geopolityka i geostrategia,
 • Dyplomacja i komunikacja,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczno-społeczne,
 • Bezpieczeństwo kulturowe.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych polityka bezpieczeństwa mogą ubiegać się o pracę w organach administracji publicznej, w instytucjach i organizacjach zajmujących się analizą polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego państwa.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych:
dr Piotr LEWANDOWSKI
p.lewandowski@akademia.mil.pl


wróć