MENU

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla Bezpieczeństwa dla nauczycieli.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ilona URYCH

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa/ budynek 25,  tel. 261 814 657 e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl

Czas trwania studiów podyplomowych
Dwa semestry  

Koszt studiów
3200 zł - dla osób nieuprawionych do zniżek

Opis studiów podyplomowych 

Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – Edukacji dla Bezpieczeństwa. Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.
Początek studiów – 17 listopad 2018 r.
koniec studiów – czerwiec 2019 r.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie merytorycznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zasady i termin rekrutacji 
Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 12 listopada 2018 roku i prowadzona jest elektronicznie (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania poniżej);
ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania poniżej);
odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach (do pobrania poniżej);
jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.


wróć