MENU

Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie podmiotów sektora służby ochrony zdrowia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku wynikającej z cyfryzacji coraz to nowych obszarów, zagadnienia te lokują je w problemach strategicznych bezpieczeństwa państwa uwypuklając sektor bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym wskazaniem na ochronę danych osobowych.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Cele kształcenia koncentrują się na zagadnieniach przygotowujących  kadry sektora ochrony zdrowia do  systemowego rozwiązywania problemów, stymulowania i kierowania procesami z zakresu przedmiotowego bezpieczeństwa w wymiarach: technicznym, fizycznym i organizacyjnym w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Kształcenie kadr dotyczy wszystkich poziomów ochrony zdrowia, w których przetwarzane są dane osobowe i wykorzystywana jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. 

Sylwetka Absolwenta
Studia przygotowują specjalistów o systemowym podejściu do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi obejmującymi problemy bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
  • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.


Kontakt:

Opiekun studiów podyplomowych:
dr hab. Halina ŚWIEBODA
h.swieboda@akademia.mil.pl

 


wróć