MENU

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w roku 2019/2020

REKRUTACJA ZASADNICZA:

Terminy rekrutacji na rok 2019/2020:

  • rekrutacja zasadnicza -  6.05-15.09.2019 r.
  • przyjmowanie dokumentów - 16-20.09.2019 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.09.2019 r.

Wymagane dokumenty dla osób wstępnie zakwalifikowanych na studia podyplomowe:

Warunkiem uruchomnienia studiów jest min. 25 osób.

Zobacz również:


wróć