MENU

Opłaty za studia podyplomowe

Wysokość opłat za jeden rok akademicki i terminy ich wnoszenia (w PLN) 

Wyszczególnienie

Opłata
jednorazowa

Opłata semestralna

Opłata miesięczna

semestr zimowy

semestr letni

semestr zimowy

semestr letni

do 20.10

do 20.10

do 15.03

do 20.10
do 05.11
do 05.12
do 05.01

do 15.03
do 05.04
do 05.05
do 05.06

Studia podyplomowe

  1. Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

7.000

3.520

3.520

890

890

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

5.000

2.520

2.520

640

640

  1. Studia podyplomowe z pozostałych zakresów

4.000

2.020

2.020

515

515

 

Źródło: Załącznik 1 do zarządzenia nr 14 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 02.05.2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydawane dokumenty z tym związane oraz zasad pobierania i zwalniania z tych opłat.

 


wróć