MENU

Kontakt: studia podyplomowe WBN, WWoj, WZiD


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

bud. 25, pok. 79

261-814-657 (studia III st., podyplomowe)
dziekanat.wbn@akademia.mil.pl


WYDZIAŁ WOJSKOWY

bud. 94, pok. 19

tel. 261-813-137 (st. podyplomowe dla cywili)
dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

bud. 94, pok. 15

261-813-568 (podyplomowe)
dr Józef KISIEL: j.kisiel@akademia.mil.pl

 

UWAGA! Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).


wróć