MENU

Opłaty za niestacjonarne studia II stopnia

Zestawienie dotyczące wysokości opłat za jeden rok akademicki wraz z terminami ich wnoszenia:

Opłaty za niestacjonarne studia II stopnia

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata semestralna Opłata miesięczna Opłata miesięczna
  semestr zimowy semestr letni semestr zimowy semestr letni
do 20 października do 20 października do 5 marca do 20 października
do 5 listopada
do 5 grudnia
do 5 stycznia
do 5 marca
do 5 kwietnia
do 5 maja
do 5 czerwca
4.000 zł 2.020 zł 2.020 zł 515 zł 515 zł

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 1.10.2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w Akademii Sztuki Wojennej


wróć